thegikitiki: State of Technology…    Asteroids Video Game for...thegikitiki:

State of Technology…

   Asteroids Video Game for Atari Computers, 1981

0 komentar: